Sběr dat 2017

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) provedl v roce 2018 prostřednictvím svého systému Elektronického sběru dat (dále jen „ESD“) rozsáhlý sběr dat o existenci infrastruktury sítí elektronických komunikací se zaměřením na identifikaci přípojek umožňujících poskytování služeb přístupu k internetu o rychlosti 30 Mbit/s a více, a to v členění na jednotlivá adresní místa. Sbíraná data se vztahovala k datu 31. prosince 2017.

K předání údajů bylo vyzváno celkem 2 229 podnikatelů (poskytujících službu přístupu k internetu nebo provozujících síť pro poskytovaní služby přístupu k internetu), přičemž od 2 073 podnikatelů, tj. 93 % z celkového počtu oslovených, ČTÚ získal a ke dni 29. června 2018 verifikoval geografické údaje. Cca 7 % (tj. celkem 156) podnikatelů nepředalo data ve verifikovatelné formě.

Výsledky sběru dat a jejich zpracování postoupil ČTÚ Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR (dále jen „MPO“), jejich další využití již bylo a nadále i bude plně v kompetenci MPO, a to zejména za účelem stanovení tzv. intervenčních oblastí.

ČTÚ pro informaci uvádí mapu pokrytí území ČR sítěmi elektronických komunikací pro služby přístupu k internetu: mapa „současnost“ a mapa „současnost a výhled“.

Dále ČTÚ uvádí souhrnnou tabulku barevného určení ZSJ v rámci jednotlivých krajů při použití dříve popsaného postupu vyhodnocení (stav k 29. červnu 2018). Na území ČR bylo z celkového počtu 22 532 ZSJ identifikováno 19,95 % ZSJ jako bílých, 7,86 % jako šedých a 72,19 % jako černých (data verifikována ke dni 29. červnu 2018).

Připojena je také Souhrnná tabulka všech ZSJ v ČR, včetně výsledného procenta pokrytí a počtu subjektů v ZSJ působících.

Top