Další organizace, které se v ČR zabývají ochranou spotřebitele v oblasti telekomunikací a poštovních služeb

Poslední aktualizace provedena dne: 20.06.2013

 

Státní správa

Česká obchodní inspekce (ČOI)

www.coi.cz

Ústředí: 
Ústřední inspektorát
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2

Inspektoráty ČOI:

Adresy zde. 
E-podatelna / e-mail:
http://www.coi.cz/cz/e-podatelna

Obecná působnost:

 • Ochrana spotřebitelů v oblasti prodeje a dodávání výrobků, zboží a služeb na vnitřní trh.
 • Postupuje podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (zde), a dalších právních předpisů (zde).
 • Řeší i klamavé a agresivní obchodní praktiky, neinformování spotřebitele o ceně za výrobky, zboží a služby a také problémy s reklamacemi kromě telekomunikačních služeb.
 • Stížnost, podnět nebo dotaz můžete zaslat prostřednictvím e-podatelny zde.
 • Poskytuje poradenskou a informační službu ČOI na většině oblastních inspektorátůzde, případně je tato služba dostupná na živnostenských úřadech.
 • Vyhledání informací o nebezpečných výrobcích v databázi RAPEX v anglickém jazyce zde. 
  Poznámka: Databáze není v gesci ČOI.

Působnost ve vztahu k telekomunikacím:

 • Výrobky zahrnují i telekomunikační zařízení typu mobilní telefony, tablety, notebooky, Wi-Fi routery apod.
 • Řeší služby obsahu poskytované prostřednictvím telefonních čísel 90X nebo poskytované prostřednictvím krátkých kódů pro prémiové SMS a MMS zprávy.

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)

www.uoou.cz

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
E-podatelna / e-mail:
posta@uoou.cz

Obecná působnost:

 • Ochrana osobních údajů, dozor nad dodržováním povinností při zpracováním osobních údajů v oblasti elektronických komunikací, dozor nad dodržováním povinností při šíření obchodních sdělení apod.
 • Postupuje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (zde), a dalších právních předpisů (zde).
 • Řeší zneužití osobních údajů. Stížnost můžete zaslat zde.
 • Postupuje také podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zde).
 • Řeší nevyžádané obchodní nabídky (spam). Stížnost můžete zaslat zde.

Působnost ve vztahu k telekomunikacím:

 • Při poskytování telekomunikačních služeb jsou využívány osobní údaje účastníků.
 • Pro zasílání nevyžádaných obchodních sdělení jsou využívaná telefonní čísla, krátké kódy pro prémiové SMS a MMS zprávy, e-maily apod.

Policie České republiky (PČR)

www.policie.cz

Obecná působnost:

 • Postupuje podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (zde), a dalších právních předpisů (zde).

Působnost ve vztahu k telekomunikacím:

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (MPO)

www.mpo.cz

Na Františku 32
110 15 Praha 1
E-podatelna / e-mail:
posta@mpo.cz

Obecná působnost:

 • Mimo jiné má v působnosti ochranu spotřebitelů (zde) a elektronické komunikace a poštovní služby (zde).

Působnost ve vztahu k telekomunikacím:

 • Připravuje spuštění projektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ADR (zde), a to i pro oblast telekomunikací.
 • Odkazuje na projekt EU Dolceta, který rozvíjí informovanost a vzdělanost spotřebitelů, a to i pro oblast telekomunikačních služeb (zde).

Veřejný ochránce práv – Ombudsman

www.ochrance.cz

Údolní 39
602 00 Brno
E-podatelna / e-mail:
podatelna@ochrance.cz

Obecná působnost:

 • Ochrana osob před jednáním úřadů a dalších institucí vykonávajících státní správu (zde).
 • Způsob podání stížnosti je popsán zde.

 

Sdružení

Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS)

www.apms.cz

Vyskočilova 1442/1b
140 21 Praha 4
E-podatelna / e-mail:
apms@apms.cz

Obecná působnost:

 • Zájmové sdružení právnických osob, které vytváří v České republice podmínky pro rozvoj mobilních sítí a služeb.
 • Podmínky pro využívání prémiových služeb naleznete v Kodexu pro audiotexové služby nebo v Kodexu pro prémiové SMS a MMS zprávy (zde).
 • Dotaz, stížnost nebo reklamaci můžete zaslat zde.
 • Zřídila specializované pracovní skupiny pro sítě a služby mobilních sítí (zde).

 

Působnost ve vztahu k telekomunikacím:

 • Má v gesci krátké kódy pro prémiové SMS a MMS zprávy.
 • Stanovuje podmínky pro poskytování prémiových služeb (Kodexy).
 • Jméno, adresu a kontaktní údaje agregátorů a poskytovatelů služby obsahu, kteří využívají konkrétní prémiová telefonní čísla a/nebo krátké kódy pro prémiové SMS a MMS zprávy naleznete zde.

ICT UNIE o.s. (Sdružení pro informační technologie a telekomunikace)

www.ictu.cz

K Červenému dvoru 25a/3269
130 00 Praha 3
E-podatelna / e-mail:
ictu@ictu.cz

Obecná působnost:

 • Profesní sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací atd.
 • Vytváření optimálních podmínek pro rozvoj činnosti provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí v České republice.
 • Navazuje ve své činnosti na cíle svých předchůdců – Sdružení pro informační společnost (SPIS) a Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS).
 • Zřídila specializované pracovní skupiny pro oblast informačních technologií a elektronických komunikací (zde).

Působnost ve vztahu k telekomunikacím:

 • Vypracování standardu pro službu zprostředkování přístupu se zvláštním tarifem ke službám poskytovaných na síti Internet nebo na jiných datových sítích (976)
  (zde pod APVTS).
 • APVTS – spoluúčast s APMS na vytvoření kodexu pro audiotexové služby.
 • Zřízena pracovní skupina prémiových služeb elektronických komunikací
  E-Commerce.

Computer Security Incident Response Team (CSIRT)

http://csirt.cz/

CZ.NIC, zájmové sdružení právnických osob
Americká 23
120 00 Praha 2
E-podatelna / e-mail:
kontakt@nic.cz (NIC.CZ),
abuse@csirt.cz (CSIRT)

Obecná působnost:

 • Národní tým CSIRT, který je provozován sdružením NIC.CZ.
 • Pomáhá provozovatelům internetových sítí v ČR zřizovat jejich vlastní bezpečnostní týmy a bezpečnostní infrastrukturu, řešit bezpečnostní incidenty a tím zlepšovat bezpečnost jejich sítí i globálního Internetu.
 • Koordinuje řešení bezpečnostních incidentů v počítačových sítích provozovaných v ČR.
 • Kontaktní informace jsou zde.
 • Informace o držitelích domén (i webové stránky) naleznete zde.

Působnost ve vztahu k telekomunikacím:

 • Bezpečnostní incidenty v telekomunikačních a počítačových sítích a v síti Internet se týkají problematiky malwaru, spamu, phishingu, DOS a DDOS útoků, sítí botnet apod.
 • Vydává aktuální informace z oblasti bezpečnosti sítí a služeb zde.

 

Ochrana spotřebitelů

 

Odkaz na stránky:

Obecná působnost:

 • Ochrana a rady spotřebitelům, právní zastoupení spotřebitelů.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST

www.dtest.cz

Moskevská 415/1
101 00 Praha 10 – Vršovice
E-podatelna / e-mail: 
tel.: 241 404 922
fax: 241 406 533

Obecná působnost:

 • Ochrana a rady spotřebitelům, testování výrobků a vydávání časopisu dTest.
Mezinárodní organizace

Přehled mezinárodních organizací naleznete zde.

International Telecommunication Union (ITU)

www.itu.int

Obecná působnost:

 • Mezinárodní telekomunikační unie představuje v rámci Organizace spojených národů odbornou organizaci pro podporu a zajišťování rozvoje informačních a komunikačních technologií. Má tři sektory, a to Radiokomunikace (ITU-R), Normalizace v telekomunikacích (ITU-T) a Vývoj telekomunikací (ITU-D).
 • Mezinárodní číslovací plány naleznete zde.
 • Národní regulátory pro telekomunikace naleznete zde.
 • Doporučení ITU-T naleznete zde.

Působnost ve vztahu k telekomunikacím:

 • Databáze národních regulátorů v telekomunikacích, národních číslovacích plánů a doporučení pro telekomunikace.
 • Věnuje se problematice kybernetické bezpečnosti zde.

European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT)

www.cept.org

Obecná působnost:

 • Konference evropských správ pošt a telekomunikací (CEPT) se skládá z Electronic Communications Committee (ECC), který je zodpovědný za oblast radiokomunikací a telekomunikací, European Committee for Postal Regulations (CERP), který je zodpovědný za oblast pošt, European Communications Office (ECO), který je zodpovědný za poradenství a podporu CEPT a Committee for ITU Policy (Com-ITU), který je zodpovědný za organizování a koordinaci CEPT aktivit při přípravě zasedání a konferencí ITU.

Působnost ve vztahu k telekomunikacím a poštovním službám:

 • Vydává doporučení pro telekomunikační a poštovní služby.

European Network and Information Security Agency (ENISA)

www.enisa.europa.eu

Obecná působnost:

 • Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací poskytuje poradenství Komisi a zemím EU a také koordinuje opatření, která podnikají pro zabezpečení svých sítí a informačních systémů.
 • Cílem je dosáhnout vysokého stupně informační a síťové bezpečnosti mezi členskými státy EU.

Působnost ve vztahu k telekomunikacím:

 • Vydává varování týkající se bezpečnosti sítí.
Top