Opatření obecné povahy

13. 11. 2023
Opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/4/11.2023-7, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/4/12.2015-7, OOP/4/02.2019-2, OOP/4/10.2021-10 a OOP/4/10.2022-20.

10. 8. 2023
Opatření obecné povahy č. OOP/1/07.2023-5

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/1/07.2023-5, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/1/05.2021-5, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly. Opatření bylo vydáno v částce 3/2023 Telekomunikačního věstníku.

8. 12. 2022
Opatření obecné povahy č. OOP/13/11.2022-21

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/13/11.2022-21, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1 a OOP/13/04.2008-3. Toto OOP bylo vydáno v návaznosti na opatření obecné povahy č. OOP/13/6.2022-5, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.

1. 7. 2022
Opatření obecné povahy č. OOP/21/07.2022-12

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/21/07.2022-12, kterým se stanoví rozsah údajů o individuálních oprávněních k využívání rádiových kmitočtů vyloučených ze zpřístupnění.

29. 6. 2022
Opatření obecné povahy č. OOP/10/06.2022-11
29. 6. 2022
Opatření obecné povahy č. OOP/8/06.2022-10
29. 6. 2022
Opatření obecné povahy č. OOP/7/06.2022-9
2. 6. 2022
Opatření obecné povahy č. OOP/13/6.2022-5

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/13/6.2022-5, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.

16. 12. 2021
Opatření obecné povahy č. OOP/14/11.2021-12
16. 12. 2021
Opatření obecné povahy č. OOP/20/11.2021-13
5. 3. 2020
Opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/10/02.2020-1, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností telefonních čísel.

6. 3. 2013
Opatření obecné povahy č. OOP/6/03.2013-1

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/6/03.2013-1, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/6/07.2005-7, kterým se stanoví rozsah minimálního souboru pronajímaných okruhů.

14. 4. 2012
Opatření obecné povahy č. OOP/14/04.2012-5

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/14/04.2012-5, kterým se stanoví parametry kvality poskytovaných veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které mají být měřeny, obsah, forma a způsob uveřejnění informací o aktuálních cenách, kvalitě a podmínkách, za nichž jsou služby poskytovány, a opatřeních zajišťujících rovnocenný přístup i pro zdravotně postižené uživatele, a postupy pro vyhodnocování kvality.

19. 7. 2011
Opatření obecné povahy č. OOP/19/07.2011-12

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/19/07.2011-12, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona za rok 2009.

12. 3. 2011
Opatření obecné povahy č. OOP/12/03.2011-3

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/12/03.2011-3, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/12/07.2005-6, kterým se stanoví podmínky a postupy nutné k převodu práv vyplývajících z přídělu rádiových kmitočtů.

18. 12. 2010
Opatření obecné povahy č. OOP/18/12.2010-17

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/18/12.2010-17, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona za rok 2008.

17. 10. 2009
Opatření obecné povahy č. OOP/17/10.2009-14

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/17/10.2009-14, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona za rok 2007.

11. 12. 2008
Opatření obecné povahy č. OOP/11/12.2008-19

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/11/12.2008-19,kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/11/10.2005-42, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci volby a předvolby operátora a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s volbou a předvolbou operátora, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/11/06.2007-9.

16. 7. 2008
Opatření obecné povahy č. OOP/16/07.2008-7

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/16/07.2008-7,kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona.

5. 1. 2007
Opatření obecné povahy č. OOP/5/11.2007-14

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/5/05.2013-2, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/5/11.2007-14, kterým se stanoví obsah, forma a způsob uveřejnění informací o výsledcích poskytování univerzální služby.

8. 7. 2005
Opatření obecné povahy č. OOP/8/07.2005-11

Český telekomunikační úřad zveřejňuje pro informaci úplné znění opatření obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. OOP/8/07.2005-11, kterým se stanoví náležitosti a podmínky referenční nabídky zpřístupnění účastnického vedení, ve znění opatření obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. OOP/8/07.2011-11.

7. 7. 2005
Opatření obecné povahy č. OOP/7/07.2005-12

Český telekomunikační úřad zveřejňuje pro informaci úplné znění opatření obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. OOP/7/07.2005-12, kterým se stanoví rozsah, forma a způsob uveřejňování informací týkajících se přístupu k síti nebo propojení sítí elektronických komunikací, jakož i náležitosti, rozsah a forma referenční nabídky přístupu nebo propojení, ve znění pozdějších změn.

Top