Osvědčení o zápisu ochranné známky

Úřad průmyslového vlastnictví České republiky vystavil s platností od 12. 10. 2021 Českému telekomunikačnímu úřadu

Osvědčení o zápisu ochranné známky

ČTÚ

a to na dobu deseti let. Číslo známky: 388091 a druh známky: Kombinovaná

Osvědčení o zápisu ochranné známky ve formátu PDF

 

Top