Podrobné informace k žádosti o slevu

Kdo má na cenové zvýhodnění nárok

O cenové zvýhodnění mohou žádat zdravotně postižené osoby a osoby s nízkými příjmy dle definic (viz níže). Každá oprávněná osoba však může čerpat v rámci kalendářního měsíce toto zvýhodnění pouze jednou, i to i v případě, že je oprávněnou osobou dle obou kritérií (ZP, nízké příjmy).

Zdravotně postiženými osobami se pro účel přiznání nároku na cenové zvýhodnění rozumí

a) držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,

b) držitel průkazu ZTP/P,

c) osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) nebo, jde-li o nezletilou osobu, spotřebitel, který o ni osobně pečuje, nebo

d) spotřebitel, který vychovává nebo který osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a která je držitelem průkazu podle písmene a) nebo b).

Osobou s nízkými příjmy se rozumí osoba, která pobírá příspěvek na živobytí (podle zákona o pomoci v hmotné nouzi).

Výše cenového zvýhodnění (slevy)

Maximálně 200 Kč za kalendářní měsíc na osobu u vybraného poskytovatele. Nárok na cenové zvýhodnění je jen jeden, a to i v případě, že by oprávněná osoba byla jak osobou zdravotně postiženou, tak osobou s nízkými příjmy současně.

Na jaké služby lze slevu uplatnit

  • mobilní internet,
  • pevný internet,
  • mobilní hlas, nebo
  • pevné hlasové služby

Případně lze slevu uplatnit na balíček, který obsahuje některou z předchozích služeb.

Cenové zvýhodnění bude možné využít na všechny poskytované služby, tarify a balíčky služeb.

Nad rámec této povinnosti musí společnost T-Mobile Czech Republic a.s. umožnit využití cenového zvýhodnění i na alespoň jeden tarif prostřednictvím předplacené karty.

Povinnost poskytnout slevu se tedy nevztahuje na všechny předplacené tarify.

Co je nezbytné udělat a doložit

Osoba, která splňuje jedno z výše uvedených kritérií, kontaktuje jednoho ze čtyř poskytovatelů:

T-Mobile Czech Republic a.s.

Vodafone Czech Republic a.s.

O2 Czech Republic a.s.

PODA a.s.

Uvedeným poskytovatelům byla uložena povinnost poskytovat službu zvláštních cen od 1. ledna 2023.

Při žádosti o cenové zvýhodnění doloží, že je oprávněnou osobou a jakou službu chce čerpat.  Zdravotně postižené osoby předloží poskytovateli příslušné doklady (ZTP, ZTP/P), případně potvrzení o přiznání příspěvku na péči nebo rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů (více podrobností viz § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 500/2021 Sb.) Osoba s nízkými příjmy předloží poskytovateli služby potvrzení, že je příjemcem příspěvku na živobytí nebo společně s ním posuzovanou osobou.

Top