Průzkum NGA

1. 7. 2014
Výsledky mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených na budování přístupových sítí nové generace, podmínek jeho správy a financování
11. 4. 2014
VÝZVA k uplatnění připomínek k výsledkům průzkumu penetrace infrastruktury pro poskytování služeb vysokorychlostního přístupu k internetu (2. kolo veřejné konzultace)
5. 12. 2013
VÝZVA k uplatnění připomínek k výsledkům průzkumu penetrace infrastruktury pro poskytování služeb vysokorychlostního přístupu k internetu
23. 7. 2013
Mapování infrastruktury pro poskytování vysokorychlostního přístupu k internetu v ČR
Top