Rozhlasová služba (vysílače malého výkonu)

Potřebuji ozvučit společenskou akci pomocí FM vysílání využitím rádiových vysílačů s malým výkonem v rozhlasovém pásmu VKV, např zajistit provoz autokina.

Postup se liší v závislosti na požadované době platnosti oprávnění.

  1. V případě doby platnosti v časovém rozsahu do 15 dnů, lze využívat kmitočty na základě krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. Postup určuje § 25 zákona o elektronických komunikacích a bližší informace jsou uvedeny na stránce Podání žádosti o krátkodobé oprávnění. V tomto případě není nutná licence nebo souhlas Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Dobu platnosti krátkodobého oprávnění nelze prodloužit, ani nelze toto oprávnění vydat pro stejný účel znovu;
  2. V případě doby platnosti v časovém rozsahu nad 15 dní na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů podle § 17 a 18 zákona o elektronických komunikacích. Souhlas Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) nebo licence k provozování rozhlasového vysílání není třeba pro dobu platnosti do 2 měsíců.

 

Pro obě varianty je třeba v žádosti uvést data o žadateli a technické parametry kmitočtu (lze využít Formuláře 13F). Výběr rádiového kmitočtu je na volbě žadatele. V žádosti je třeba doložit výpočet kompatibility kmitočtu s navrženými parametry s prostředky letecké navigační služby. Výpočet provádí pověřené pracoviště, jímž je Český metrologický institut - TESTCOM Praha, Hvožďanská 3, 148 00 Praha 4, bližší informace Ing. Prchlík tel. 271 192 306, e-mail: mprchlik@cmi.cz. V případě malé vzdálenost od státní hranice, tj. asi 30 km, připadá v úvahu i mezinárodní koordinace v rámci rozhlasové služby se zahraničními správami, kterou zajišťuje Český telekomunikační úřad.

Žádost o krátkodobé oprávnění je dostatečné podat jeden až 2 týdny před termínem předpokládaného provozu, žádost o individuální oprávnění nejméně 1 měsíc před požadovaným datem zahájení využívání rádiových kmitočtů a s ohledem na výše uvedené informace ohledně koordinace s leteckou radionavigační službou, případně mezinárodní koordinací.

Informace k úhradě a výši správního poplatku jsou uvedeny na stránce Poplatky za individuální a krátkodobá oprávnění k využívání rádiových kmitočtů;

Top