Rozhodnutí o ceně

Český telekomunikační úřad stanovuje nebo přímo usměrňuje výši cen v oblasti elektronických komunikací. V případě, že analýza relevantního trhu prokáže, že trh není efektivně konkurenční nebo nevýhodný ve prospěch koncových uživatelů, je Úřad oprávněn uplatnit regulaci cen vydáním rozhodnutí o ceně. Rozhodnutí o ceně Úřad zveřejní.

Top