Sběr dat 2018

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) provedl v roce 2019 prostřednictvím svého systému Elektronického sběru dat (dále jen „ESD“) rozsáhlý sběr dat o existenci infrastruktury sítí elektronických komunikací se zaměřením na identifikaci přípojek umožňujících poskytování služeb přístupu k internetu o rychlosti 30 Mbit/s a více, a to v členění na jednotlivá adresní místa. Sbíraná data se vztahovala k datu 31. prosince 2018.

K předání údajů bylo vyzváno celkem 2 248 podnikatelů (poskytujících službu přístupu k internetu nebo provozujících síť pro poskytovaní služby přístupu k internetu), přičemž od 2 058 podnikatelů, tj. 92 % z celkového počtu oslovených, ČTÚ získal a ke dni 28. června 2019 verifikoval geografické údaje. Cca 8 % (tj. celkem 190) podnikatelů nepředalo data ve verifikovatelné formě.

Výsledky sběru dat a jejich zpracování postoupil ČTÚ Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR (dále jen „MPO“), jejich další využití již bylo a nadále i bude plně v kompetenci MPO, a to zejména za účelem stanovení tzv. intervenčních oblastí.

ČTÚ pro informaci uvádí mapu pokrytí území ČR sítěmi elektronických komunikací pro služby přístupu k internetu: mapa „současnost“ a mapa „současnost a výhled“.

Dále ČTÚ uvádí souhrnnou tabulku barevného určení základních sídelních jednotek (dále jen „ZSJ“) v rámci jednotlivých krajů při použití dříve popsaného postupu vyhodnocení (stav k 28. červnu 2019). Na území ČR bylo z celkového počtu 22 549 ZSJ identifikováno 17,86 % ZSJ jako bílých, 6,36 % jako šedých a 75,78 % jako černých (data verifikována ke dni 28. červnu 2019).

Připojena je také Souhrnná tabulka všech ZSJ v ČR, včetně výsledného procenta pokrytí a počtu subjektů v ZSJ působících.

Top