Sběr dat 2020

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) provedl v roce 2021 prostřednictvím svého systému Elektronického sběru dat (dále jen „ESD“) rozsáhlý sběr dat o existenci infrastruktury sítí elektronických komunikací se zaměřením na identifikaci přípojek umožňujících poskytování služeb přístupu k internetu o rychlosti 30 Mbit/s a více, a to v členění na jednotlivá adresní místa. Sbíraná data se vztahovala k datu 31. prosince 2020.

K předání údajů bylo vyzváno celkem 2 173 podnikatelů poskytujících službu přístupu k internetu nebo provozujících veřejnou komunikační síť pro poskytovaní služby přístupu k internetu. ČTÚ získal a ke dni 25. června 2021 verifikoval geografické údaje od 2 028 podnikatelů, tj. 93 % z celkového počtu oslovených, cca 7 % (tj. celkem 145) podnikatelů nepředalo data ve verifikovatelné formě.

Výsledky sběru dat a jejich zpracování postoupil ČTÚ Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR (dále jen „MPO“). Další využití těchto dat již bylo a nadále i bude plně v kompetenci MPO, a to zejména za účelem stanovení tzv. intervenčních oblastí.

ČTÚ pro informaci uvádí mapu pokrytí území ČR sítěmi elektronických komunikací pro služby přístupu k internetu.

Další zdrojová data jsou umístěna v sekci „Otevřená data ČTÚ“. Konkrétně se jedná o souhrnnou tabulku všech základních sídelních jednotek (dále jen „ZSJ“) v ČR (včetně výsledného procenta pokrytí a počtu subjektů působících v ZSJ) a souhrnnou tabulku barevného určení ZSJ v rámci jednotlivých krajů při použití dříve popsaného postupu vyhodnocení.

Pro výpočet barevného charakteru ZSJ již nebyla zohledňována data o tzv. výhledech, tedy data o přípojkách, jejichž vybudování je plánováno v horizontu tří let.

Na území ČR bylo z celkového počtu 22 653 ZSJ identifikováno 19,86 % ZSJ jako bílých, 5,28 % jako šedých a 74,86 % jako černých.

Soubory ke stažení
Top