Sběr dat 2021

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) provedl v roce 2022 prostřednictvím systému Elektronického sběru dat (dále jen „systém ESD“) rozsáhlý sběr dat o existenci infrastruktury sítí elektronických komunikací se zaměřením na identifikaci přípojek umožňujících poskytování služeb přístupu k internetu o rychlosti 30 Mbit/s a vyšší, a to v členění na jednotlivá adresní místa. Sbíraná data se vztahovala k datu 31. prosince 2021.

Výsledky sběru dat a jejich zpracování postoupil ČTÚ Ministerstvu průmyslu a obchodu zejména za účelem stanovení tzv. intervenčních oblastí.

ČTÚ pro informaci uvádí mapu pokrytí území ČR sítěmi elektronických komunikací. Mapa zobrazuje míru pokrytí jednotlivých adresních míst disponibilními přípojkami pro služby přístupu k internetu s efektivní rychlostí nad 30 Mbit/s v jednotlivých základních sídelních jednotkách (dále jen „ZSJ“).

Související data lze nalézt také v sekci „Otevřená data ČTÚ“. Konkrétně se jedná o souhrnnou tabulku všech ZSJ v ČR (včetně výsledného procenta pokrytí a počtu subjektů působících v ZSJ) a souhrnnou tabulku barevného určení ZSJ v rámci jednotlivých krajů (dle procenta pokrytí).

Soubory ke stažení
Top