SDĚLENÍ o prodloužení lhůty pro uplatnění připomínek ve veřejné konzultaci k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3440–3600 MHz

Český telekomunikační úřad sděluje, že na základě žádosti asociací a sdružení podnikatelů v elektronických komunikacích, a s přihlédnutím k současnému nouzovému stavu, prodlužuje lhůtu pro uplatnění připomínek ve veřejné konzultaci k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3440–3600 MHz, vyhlášené dne 16. března 2020, do 4. května 2020.

Čj. ČTÚ-12 711/2020-613 / II. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Top