SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/03.2019-3 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/03.2019-3 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2019.

ČTÚ toto opatření obecné povahy uveřejnil podle § 125 odst. 2 písm. a) zákona o elektronických komunikacích v částce 3/2019 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

čj. ČTÚ-65/2019-619
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií

Soubory ke stažení
Top