SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/08.2022-18 pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/08.2022-18 pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. října 2022.

čj. ČTÚ-30 895/2022-619
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
PV-P/1/08.2022-18(389.65 KB)
Top