SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/12.2020-11 pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/12.2020-11 pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2020.

čj. ČTÚ-54 997/2020-619
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií

 

 

Soubory ke stažení
PV-P/1/12.2020-11(370.43 KB)
Top