SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/03.2021-1 pro kmitočtové pásmo 2200–2700 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/03.2021-1 pro kmitočtové pásmo 2200–2700 MHz.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2021.

 

čj. ČTÚ-545/2021-619
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií

Soubory ke stažení
PV-P/14/03.2021-1(362.02 KB)
Top