SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/17/07.2022-7 pro kmitočtové pásmo 15,35–21,2 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/17/07.2022-7 pro kmitočtové pásmo 15,35–21,2 GHz.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. září 2022.

čj. ČTÚ-17 355/2022-619
odbor pro správu kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top