SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/2/10.2020-10 pro kmitočtové pásmo 24,25–27,5 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/2/10.2020-10 pro kmitočtové pásmo 24,25–27,5 GHz.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 15. listopadu 2020.

Čj.: ČTÚ-25 101/2020-619
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií

 

 

Soubory ke stažení
PV-P/2/10.2020-10(493.03 KB)
Top