SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/4/08.2022-16 pro kmitočtové pásmo 33,4–39,5 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/4/08.2022-16 pro kmitočtové pásmo 33,4–39,5 GHz.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Čj. ČTÚ-24 510/2022-619
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
PV-P/4/08.2022-16(321.48 KB)
Top