SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/06.2021-6 pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/06.2021-6 pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. července 2021.

čj. ČTÚ-31 306/2020-619
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií

Soubory ke stažení
PV-P/6/06.2021-6(319.85 KB)
Top