SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhům rozhodnutí č. SMP/1/XX.2023-Y a č. SMP/3b/XX.2023-Y

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že ve veřejné konzultaci podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, neobdržel k návrhu rozhodnutí č. SMP/1/XX.2023-Y žádné připomínky ani stanoviska. K návrhu rozhodnutí č. SMP/3b/XX.2023-Y Úřad obdržel jedno stanovisko společnosti Vodafone Czech Republic a.s. podané způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě (dále jen „Pravidla“). Stanoviska a názory Úřad dle čl. 9 odst. 4 Pravidel nevypořádává, ale přihlíží k nim v konečném znění rozhodnutí. Z výše uvedeného důvodu nebyla zpracována tabulka vypořádání připomínek.

Čj. ČTÚ-29 716/2023-611
Čj. ČTÚ-29 720/2023-611
odbor ekonomické regulace

Top