SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu opatření obecné povahy č. A/S1/0x.2022-x, kterým se mění opatření obecné povahy – analýza trhu č. A/1/04.2020-3, trh č. 1 – velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě

Český telekomunikační úřad sděluje, že ve veřejné konzultaci podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, nebyly k návrhu opatření obecné povahy č. A/S1/0x.2022‑x uplatněny žádné připomínky.

čj. ČTÚ-31487/2022-611
odbor ekonomické regulace

Top