SEZNAM ŽADATELŮ, kteří se mohou zúčastnit aukce

Český telekomunikační úřad, na základě posouzení žádostí podle kapitoly 8.6 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz ze dne 27. března 2017, čj. ČTÚ-1/2017-613 (dále jen „Vyhlášení“), a následně provedeného hodnocení žádostí podle kapitoly 8.7 Vyhlášení, zveřejňuje seznam žadatelů, kteří se mohou zúčastnit aukce (aukční fáze výběrového řízení).

Žadateli, kteří se mohou zúčastnit aukce, jsou (v abecedním pořadí):

  • Nordic Telecom 5G a.s.
  • O2 Czech Republic a.s.
  • PODA a.s.
  • Suntel Net s.r.o.
  • T-Mobile Czech Republic a.s.
  • Vodafone Czech Republic a.s.

čj. ČTÚ-1/2017-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top