Telekomunikační akademie

Přednášky pro seniory

Telekomunikační akademie je projekt Českého telekomunikačního úřadu, jehož prostřednictvím chceme pomoci seniorům lépe se zorientovat v možnostech a právech spotřebitelů v oblasti telekomunikací a poštovních služeb.

Senioři jsou častou cílovou skupinou operátorů. Ti jim ale nemusejí vždy nabízet to, co je v jejich nejlepším zájmu.

Na naší přednášce seniorům zdůrazňujeme, jaká jsou jejich práva vůči operátorům, a posilujeme jejich sebevědomí pro další uplatňování těchto práv. Připomínáme jim také, že ani to, co je v naprostém souladu se zákonem, nemusí být vždy k jejich prospěchu.

Témata přednášky

Probíráme jednak témata, se kterými se člověk nejčastěji v rámci telekomunikací setkává a třeba vždy neví, jak je řešit - jako například jak si vybrat operátora, jaké jsou výhody různých typů smluv, jak reklamovat služby a vyúčtování, jaká cenová zvýhodnění existují pro seniory a podobně.

Zvláštní důraz klademe na situace, jejichž neobratné řešení může přinést do života i rozpočtu seniorů značný chaos. Někdy jsou to třeba nabídky zcela nevýhodné a klamavé, jindy naopak i celkem seriózní a obecně výhodné nabídky, ovšem šité na míru někomu se zcela jinými požadavky a potřebami. V neposlední řadě upozorňujeme na problematiku automatického prodlužování smluv, volání na barevné linky a mnoho dalšího.

Dalším okruhem, kterému se ve svých přednáškách věnujeme patři poštovním službám, vysvětlíme jaké jsou základní poštovní služby, jak a kde se seznámit s poštovními a obchodními podmínkami. Upozorníme, co je potřeba si pohlídat při odesílání zásilek, ale také jejich doručení. Vysvětlíme možnosti  reklamace poštovních služeb, kdy, jak a kde reklamaci uplatnit a další informace k situacím, které mohou seniory zaskočit.  

Délka přednášky

Témata i délku přednášky se snažíme individuálně přizpůsobit, vždy závisí také na počtech dotazů. Typicky strávíme našim povídáním cca 60 min.

Cena

Rádi za vámi do vašeho klubu či domova seniorů přijedeme a jako odměna nám bude stačit vaše spokojenost. Budeme-li znát přibližný počet účastníků, přivezeme jim také tištěné materiály.

Pokud chcete pro svůj klub seniorů či např. univerzitu třetího věku podobnou přednášku objednat, kontaktujte nás:


akademie@ctu.cz

Více informací naleznete na novém webu: https://akademie.ctu.cz/

Top