TISKOVÁ ZPRÁVA: 97 % zákazníků služby přístupu k internetu je už poskytovateli správně informováno o parametrech služby

Praha, 07. 04. 2021 – Poskytovatelé služby přístupu k internetu ve velké většině již ve svých smluvních dokumentech správně informují zákazníky o parametrech služby tak, jak jim to nařizuje všeobecné oprávnění, platné od 1. 1. 2021. Jedná se tak o naprosto zásadní posun oproti únoru 2021, kdy povinnosti splnila pouhá necelá čtyři procenta poskytovatelů. Český telekomunikační úřad se v prvním čtvrtletí tohoto roku věnoval nejen kontrolám plnění povinností, ale zejména poskytl dotčeným subjektům maximální edukaci a součinnost tak, aby byl smysl všeobecného oprávnění naplněn co nejdříve.

Již více než 73 % poskytovatelů služby přístupu k internetu má své smluvní dokumenty v souladu s všeobecným oprávněním č. VO-S/1/08.2020-9. Těchto 73 % reprezentuje 97 % trhu, tedy již skoro všichni zákazníci naleznou ve smluvních dokumentech všechny potřebné a povinné informace. ČTÚ již v případech, kdy došlo k příliš pozdní nápravě či u poskytovatelů, kteří dosud povinnost nesplnili, přikročil ke konkrétním sankcím v podobě pokut.

Zákazníci, hlídejte si: Co musí být ve smlouvě ke službě přístupu k internetu
U přístupu v pevném místě musí být ve smlouvě či smluvním dokumentu uvedena inzerovaná rychlost, maximální rychlost, dále běžně dostupná rychlost, která by měla být k dispozici 95 % času a nesmí být stanovena nižší než 60 % rychlosti inzerované, a minimální rychlost, ne nižší než 30 % rychlosti inzerované. V případě mobilního přístupu k internetu musí poskytovatelé ve smlouvě informovat vedle inzerované rychlosti i o odhadované maximální rychlosti. Ať již u pevného, či mobilního přístupu musí poskytovatelé ve smlouvě informovat o definici velkých odchylek od sjednaného výkonu služby a o možnostech uplatnění prostředků nápravy. Pokud zákazník tyto informace ve smluvních dokumentech nenalezne, měl by se obrátit na operátora.

Za tiskové oddělení
Českého telekomunikačního úřadu
Tereza Meravá

Top