TISKOVÁ ZPRÁVA: Aukce 5G u konce: rozhodnutí o přídělech kmitočtů nabyla právní moci

Praha, 05. 02. 2021 – Všechna rozhodnutí o přídělech kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz, která byla Českým telekomunikačním úřadem vydána dne 18. 01. 2021, již nabyla právní moci.

Poslední z rozhodnutí o přidělení rádiových kmitočtů společnostem Nordic Telecom 5G a.s.; CentroNet, a.s.; T-Mobile Czech Republic a.s.; Vodafone Czech Republic a.s. a O2 Czech Republic a.s. nabylo právní moci v tomto týdnu.

"Jsem ráda, že jsme se v této záležitosti, důležité pro český telekomunikační trh, posunuli do klíčové fáze výstavby," uvedla předsedkyně Rady ČTÚ Hana Továrková.

Za tiskové oddělení
Českého telekomunikačního úřadu
Tereza Meravá 

 

Top