TISKOVÁ ZPRÁVA: Český telekomunikační úřad vydražil kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz

Praha, 13. listopadu 2020 – Skončila aukční fáze výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz. Dražené kmitočty si rozdělilo 5 subjektů.

Dnešního dne Úřad úspěšně dokončil aukční fázi podávání nabídek na jednotlivé aukční bloky nabízené v kmitočtových pásmech pro budoucí sítě 5. generace s těmito výsledky:

V pásmu 700 MHz získala společnost O2 Czech Republic a.s. blok o velikosti 2x10 MHz, spojený se závazkem národního roamingu a PPDR služeb pro krizové a bezpečnostní složky státu.

Další bloky v pásmu 700 MHz získaly společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.

Bloky o velikosti 20 MHz v pásmu 3400-3600 MHz, spojené se závazkem pronájmu kmitočtů pro podporu Průmyslu 4.0, získaly společnosti O2 Czech Republic a.s. a CentroNet, a.s. Dalšími úspěšnými uchazeči v tomto pásmu byly společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. a Nordic Telecom 5G a.s.

V aukci byly úspěšně přiděleny všechny nabídnuté bloky. Ačkoliv se všechny subjekty účastnily aukce aktivně, dva subjekty nakonec úspěšní nebyly. Společnost PODA a.s. a Sev.en Innovations a.s.

 „Výsledky aukční fáze a zájem o nabízené kmitočty ukazují, že jsme podmínky výběrového řízení nastavili správně pro dosažení jejich cílů. Pro prohloubení hospodářské soutěže je jistě dobrou zprávou, že svoji pozici posílí i vstoupí noví operátoři v pásmu 3400-3800 MHz. Celková částka je 5,596 mld. Kč, což je vyšší částka, než bylo očekáváno “, říká předsedkyně Rady Hana Továrková.

Vydražené kmitočty jsou důležité pro další technologickou inovaci na českém mobilním trhu, především pak rozvoj budoucích sítí 5. generace.

Informaci o ukončení aukční fáze a jejich výsledcích Úřad zveřejnil zde.

Tiskové oddělení
Českého telekomunikačního úřadu

Top