TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ uspořádal workshop k přípravě výběrového řízení na DAB+

Praha, 15. 02. 2023 – Český telekomunikační úřad uspořádal workshop, na kterém s dotčenými subjekty diskutoval o podmínkách výběrového řízení, jehož cílem je přidělit zájemcům rádiové kmitočty v pásmu 174–230 MHz pro zajištění 2 celoplošných a 27 regionálních vysílacích sítí DAB+. Workshop proběhl poté, co nový předseda Marek Ebert z důvodu vyšší transparentnosti stáhl návrh vyhlášení výběrového řízení z veřejné konzultace a rozhodl o uspořádání workshopu. Návrh podmínek výběrového řízení bude následně zveřejněn k nové konzultaci.

Za hojné účasti se na workshopu diskutovalo například o finančních aspektech, překrytí vysílacích sítí ze zahraničí či dalších praktických otázkách. Zájem o DAB+ opětovně deklarovala i řada menších hráčů. Panovala všeobecná shoda o potřebě dokončení procesu v co nejkratší době tak, aby se stávající časově omezené vysílání mohlo transformovat do trvalého a stabilního vysílání.

Výběrové řízení a následné udělení kmitočtů bude završením dlouhodobého procesu příprav. Po regionální konferenci v Ženevě RRC-06, která přijala Dohodu Ženeva 2006, byly koordinovány nové kmitočtové plány. Koordinační jednání ohledně III. pásma byla v ČR dokončena v květnu 2022 a Úřad tak mohl přistoupit k národnímu plánování způsobu využití. V dubnu 2022 uspořádal Úřad kulatý stůl, kde byly za účasti dotčených subjektů diskutovány principy, podmínky, možnosti i požadavky na využití dotčeného kmitočtového pásma.

O DAB +

DAB+ je digitální forma klasického analogového vysílání. Jedná se o technologii pro pozemní přenos rozhlasových stanic. Posluchačům nabízí lepší zvukovou kvalitu i nové stanice, které ve FM pásmu již nemohou vznikat. V současnosti je v provozu celoplošná vysílací síť A provozovatele vysílání ze zákona (Český rozhlas) využívající kmitočtové bloky 12C a 12D, jejíž příděl byl udělen na základě zákona č. 484/1991 Sb. a dále časově omezené lokální vysílání v oblastech, kde se podařilo nalézt a mezinárodně zkoordinovat na omezenou dobu kmitočtový blok.

Top