TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ varuje: Neschválení novely ZEK v původní verzi by zbrzdilo posílení ochrany spotřebitele

Praha, 13. 09. 2021 – Český telekomunikační úřad podporuje schválení novely Zákona
o elektronických komunikacích v 
původní verzi, která už jednou v Poslanecké sněmovně podporu výrazné většiny poslanců napříč politickým spektrem dostala. Mezi hlavní argumenty pro původní verzi patří dle Úřadu nezbytná změna principu v oblasti nevyžádaných marketingových hovorů. V případě, že se projednání novely na poslední schůzi Poslanecké sněmovny před volbami vůbec nestihne, hrozí dle předsedkyně Rady ČTÚ Hany Továrkové velké zbrzdění rozvoje trhu a stagnace rozvoje práv spotřebitele.

Úřad považuje novelu v původním sněmovním znění za přínosnější pro spotřebitele i telekomunikační sektor. Obzvláště důležité je to u obtěžujících marketingových volání, kde hrozí na dlouhou dobu zakonzervování nevyhovujícího principu, kdy je třeba nesouhlas spotřebitele s takovým druhem volání aktivně vyznačit v účastnickém seznamu. Navíc panuje v této oblasti velmi špatná prokazatelnost a vymahatelnost, takže i vyjádření nesouhlasu nemusí být zárukou zbavení se nevyžádaných telefonátů. Novela ZEK v původním znění by zajistila mnohem transparentnější a spotřebitelsky komfortnější způsob: spotřebitel by naopak musel projevit případný zájem o takové volání.  V opačném případě by se automaticky přepokládalo, že si spotřebitelé nevyžádané hovory nepřejí.

K tématu jsme se obšírně a s mnoha argumenty už vyjadřovali např. v srpnové nebo v červencové monitorovací zprávě. Za největší přínos novely ZEK Úřad považuje kromě již zmíněného např. snazší přechod mezi poskytovateli internetu, větší podporu rovného přístupu ke službám pro osoby s handicapem či větší transparentnost smluvních vztahů.

„Podpora, které se původní verzi novely Zákona o elektronických komunikacích dostalo již dříve ve Sněmovně, pro mě znamená velkou naději, že i tentokrát budou poslanci hlasovat pro zájmy spotřebitelů. Snad se schválení dostane v poslední předvolební schůzi Sněmovny včas na program a novela tzv. „nespadne pod stůl“.  To by pro český telekomunikační trh znamenalo obrovskou brzdu rozvoje, zejména v oblasti ochrany spotřebitele. Na novelu ZEK čekáme jako úřad netrpělivě z mnoha důvodů. Mj. by umožnila snazší přechod mezi poskytovateli internetu nebo koncepčnější a účinnější přístup k otázce, jak podpořit osoby s handicapem tak, aby pro ně byly služby stejně dostupné jako pro ostatní.  Za sebe mohu říct, že zájmy spotřebitele jsou pro mě prioritou,“ uvedla Hana Továrková, předsedkyně Rady ČTÚ.

„Marketingová volání jsou spotřebiteli vnímána jednoznačně jako obtěžující; nesouhlasím se současným stavem, kdy musí spotřebitel vyjadřovat aktivně nesouhlas s takovým kontaktováním. Explicitní vyjádření případného zájmu o marketingové telefonáty považuji za mnohem spotřebitelsky přívětivější, logičtější a umožňující lepší prokazatelnost případných přestupků,“ uvedl Patrik Nacher, předseda podvýboru pro ochranu spotřebitele Poslanecké sněmovny.

Top