TISKOVÁ ZPRÁVA: Evropská komise odmítla návrh na regulaci trhu. Zvažujeme další kroky

Praha, 21.02. 2022 - Evropská komise odmítla návrh na ex-ante regulaci velkoobchodního trhu s mobilními daty v ČR. Český telekomunikační úřad dle Evropské komise svou analýzou neprokázal, že tři síťoví mobilní operátoři jednají ve shodě a dochází k omezování konkurence. Český telekomunikační úřad s takovým závěrem nesouhlasí a zvažuje další kroky.

Pro Český telekomunikační úřad není rozhodnutí překvapivé. Již na prenotitifikačním jednání, tedy v době, kdy ještě nebyla analýza Evropské komisi známa, Evropská komise neformálně, nicméně poměrně srozumitelně vyjádřila svou skepsi vůči budoucímu postupu Českého telekomunikačního úřadu.

Sama Evropská komise hodnotí dlouhodobě ceny za telekomunikační služby v ČR jako jedny z nejvyšších v Evropě.  Viz např. Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2020.

Sdružení Evropských regulátorů BEREC se sice ve svém stanovisku s některými výhradami EK ztotožnilo, nicméně v řadě dalších nikoliv. Konstatuje například významné selhání trhu na maloobchodní úrovni s cenami výrazně nad průměrem EU. Virtuální operátoři podle BEREC nemohou nabídnout účastníkům konkurenceschopné ceny kvůli zatěžujícím podmínkám na velkoobchodní úrovni. Dále BEREC konstatuje, že český mobilní trh je charakterizován vysokými cenami vzhledem k úrovni cen v EU a nedostatečnou konkurencí. BEREC závěrem svého dokumentu nabádá, aby Komise a ČTÚ dále pokračovaly v jednání ohledně odstranění přetrvávajících nejasností. K takovým jednáním už ze strany Komise nicméně nedošlo.

Český telekomunikační úřad se závěry Evropské komise nesouhlasí a zvažuje další kroky, které by pomohly k levnějším mobilním službám pro spotřebitele.

Za tiskové oddělení
Českého telekomunikačního úřadu
Tereza Meravá

Top