TISKOVÁ ZPRÁVA: Evropská komise vetovala návrh na regulaci mobilního trhu

Praha, 27. 03. 2023 - Evropská komise znovu odmítla návrh na ex ante regulaci velkoobchodního trhu s mobilními daty v ČR. Ani dopracovaný a doplněný návrh analýzy nepřesvědčil Evropskou komisi, že tři síťoví mobilní operátoři jednají ve shodě a tím dochází k omezování konkurence. Český telekomunikační úřad nyní dále pokračuje v kontrole plnění závazků z aukcí.

Evropská komise obdobně jako již v minulém roce neschválila návrh analýzy relevantního trhu velkoobchodního přístupu k mobilním službám, který by vedl k jeho ex ante regulaci. Evropská komise sice konstatovala, že na českém mobilním trhu existuje prostor pro zlepšení podmínek hospodářské soutěže a překážky vstupu na velkoobchodní úrovni trhu zůstávají, ale nesouhlasí se závěry ČTÚ ohledně prokázání naplnění tzv. testu tří kritérií ani ohledně prokázání společné významné tržní síly tří MNO.

Komise, i přes doplněné argumenty v analýze ze strany ČTÚ, má za to, že v České republice existují další regulační nástroje, které mohou napomoci nedokonalou konkurenci zlepšit, a proto se rozhodla vetovat návrh ČTÚ, směřující k ex-ante regulaci, tj. k nejsilnějšímu regulačnímu nástroji, kterým ČTÚ jako regulátor disponuje. Komise se konkrétně domnívá, že závazek národního roamingu a závazky velkoobchodní nabídky v návaznosti na aukci kmitočtů 700 MHz mohou přispět ke zlepšení situace na velkoobchodním i maloobchodním trhu. Uvedené závazky dle Komise snižují ve výhledovém horizontu pro analýzu překážky vstupu na trh a mohou ve svém důsledku vést ke zvýšenému konkurenčnímu tlaku na vymezeném trhu. Komise zároveň poukazuje i na další související závazky referenčních nabídek pro přístup pro MVNO z předchozích aukcí, které rovněž mohou přispět ke zlepšení konkurenčních podmínek na českém trhu mobilních služeb.

Sdružení evropských regulátorů BEREC v rámci tzv. II fáze šetření ve svém stanovisku obavy Evropské komise podpořilo.

ČTÚ bere rozhodnutí Evropské komise na vědomí. Nyní bude především pokračovat v prověřování plnění závazků z aukcí spektra, zejména závazku velkoobchodní nabídky pro tzv. light MVNO z aukce kmitočtů pro sítě 5G. Již na základě prvních konzultací a připomínek Úřadu došlo ze strany operátorů k úpravě a zveřejnění nových referenčních nabídek. Aktuálně se Úřad s jejich podmínkami detailně seznamuje a případně zváží další postup s cílem zajistit, aby tyto nabídky poskytovaly zájemcům z řad MVNO efektivní možnost pro jejich nabídku služeb na maloobchodním trhu.

ČTÚ bude i nadále vývoj na trhu mobilních služeb v České republice monitorovat. Jakkoliv si je ČTÚ vědom, že z hlediska kvality poskytovaných mobilních služeb a jejich dostupnosti (pokrytí) si Česká republika nestojí špatně, bude i nadále věnovat pozornost cenové úrovni. V případě že by se situace na trhu v následujícím období nezlepšila, posoudí opětovně existenci předpokladů pro uplatnění ex ante regulace.

Za tiskové oddělení
Českého telekomunikačního úřadu
Tereza Meravá

Top