TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva 11/2020

Praha, 25. listopad 2020 – V listopadové monitorovací zprávě informujeme o soudním rozsudku, který se týká sporu o délku uzavření první smlouvy pro službu přístupu k internetu. Dalšími tématy je pravidelné čtvrtletní shrnutí stížností a dotazů spotřebitelů a proběhlé kontroly u operátorů i České pošty.

Říjnový rozsudek Městského soudu v Praze potvrdil výklad § 63 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích zastávaný ČTÚ, podle kterého nesmí být první smlouva týkající se služby pro přístup k internetu uzavřena na delší dobu určitou, než je 24 měsíců. Městský soud v Praze potvrdil správní žalobou napadené rozhodnutí ČTÚ, neboť se s ním i s jeho odůvodněním ztotožnil. Úřad tedy upozorňuje, že bude i nadále nahlížet na uzavírání prvních smluv pro služby elektronických komunikací na dobu určitou s dobou trvání delší než 24 měsíců jako na protiprávní jednání, které bude postihováno v souladu se zákonem.

ČTÚ provedl kontrolu promítnutí změn, které přinesla novela zákona o elektronických komunikacích, do smluvních podmínek operátorů. Kontrolováni byli tři hlavní poskytovatelé služeb elektronických komunikací a 27 vybraných virtuálních. Nejčastějším nedostatkem, a to u více než poloviny subjektů, bylo nepromítnutí snížení výše úhrady za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou. V těchto případech bude ČTÚ zahajovat přestupková řízení spojená s řízením o uložení povinnosti ke změně smluvních podmínek.

ČTÚ provedl také kontroly dodávání poštovních zásilek v režimu D+1 v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 písm. d) zákona o poštovních službách. Celkem bylo zkontrolováno 77 dodejen České pošty, s.p. v rámci celé České republiky. Nedostatky byly zjištěny u 18 provozoven. V současné době běží lhůty k podání námitek proti kontrolním zjištěním.

Za III. čtvrtletí 2020 narostl počet stížností spadající do oblasti zákona o ochraně spotřebitele. Ti se na ČTÚ obracejí nejčastěji v situacích, kdy považují prezentaci nabízených služeb za nepřesnou, zavádějící nebo klamavou. Celkově pak ČTÚ za III. čtvrtletí 2020 evidoval 511 stížností. Na ČTÚ se stále obracejí i firemní zákazníci, kteří se mylně domnívají, že snížení, resp. zákaz uplatnění sankcí za předčasné ukončení smlouvy (dle § 63 odst. 1 písm. p) bod 1. zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve verzi od 1. 4. 2020), se díky novému § 63 odst. 13 téhož zákona týká všech účastníků bez rozdílu. Uvedená změna se ale netýká firemních zákazníků, nýbrž pouze spotřebitelů a podnikajících fyzických osob, jak jsme již informovali např. v květnové monitorovací zprávě.

Listopadová monitorovací zpráva je k dispozici na webových stránkách ČTÚ zde.

Tiskové oddělení
Českého telekomunikačního úřadu

Top