TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva 1/2021

Praha, 20. leden 2021 – V lednové monitorovací zprávě přinášíme informaci o změnách, které přicházejí s novým rokem. Došlo k významnému zlepšení postavení koncových uživatelů, kteří se nyní mohou snáze bránit v situacích, kdy výkon služby přístupu k internetu nedosahuje sjednané úrovně. K 1. lednu také přestala ve Velké Británii platit unijní regulace roamingu. Dalšími tématy monitorovací zprávy jsou např. plán činností ČTÚ v roce 2021 nebo konečné výsledky aukce 5G.

V lednu vstoupilo v účinnost novelizované znění všeobecného oprávnění VO-S/1/08.2020-9. V něm jsou stanoveny nové povinnosti poskytovatelů přístupu k internetu. Ti nyní budou muset stanovit rychlostní parametry poskytované služby v předepsané závislosti na inzerované rychlosti. To povede nejen k lepší orientaci uživatelů v nabídkách a lepší případné obraně v případě nedodržení kvalitativních parametrů služby, ale především k tomu, že skutečně poskytované služby budou lépe odpovídat inzerovaným nabídkám.

V Poslanecké sněmovně čeká na projednání transpoziční novela zákona o elektronických komunikacích, implementující Evropský kodex elektronických komunikací. Od schválení této důležité novely si ČTÚ slibuje významné zlepšení postavení spotřebitele vzhledem k poskytovatelům služeb elektronických komunikací.

K 1. lednu přestala ve Velké Británii platit unijní regulace roamingu. Operátoři by tak mohli začít zpoplatňovat roamingový provoz z/do VB jako do země mimo Evropský hospodářský prostor, místo dosavadního principu RLAH („v roamingu jako doma“). Pokud se tak ale rozhodnou učinit, musí o tom řádně informovat své zákazníky, včetně možnosti odstoupit od smlouvy bez sankce. Dle vyjádření i webových stránek operátorů zatím v cenách roamingu ve Velké Británii ze strany českých operátorů žádné změny nenastaly.

Rozvoj sítí 5. generace i dalších moderních vysokokapacitních sítí, podpora hospodářské soutěže, a to především na mobilním trhu, ale i příprava na výběr nového držitele poštovní licence. To jsou ve zkratce některé z hlavních priorit ČTÚ pro rok 2021 podle plánu činnosti, který na konci prosince loňského roku schválila Rada ČTÚ a jehož shrnutí přinášíme v aktuální Monitorovací zprávě.

Lednová monitorovací zpráva je k dispozici na webových stránkách ČTÚ zde

Za tiskové oddělení 
Českého telekomunikačního úřadu 
Tereza Meravá 

 

Top