TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 8/2020

TISKOVÁ ZPRÁVA

Monitorovací zpráva 8/2020

Praha, 26. srpna 2020 – V srpnové monitorovací zprávě přinášíme shrnutí vyhlášeného výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí 5G, kterému jsme se věnovali již v samostatné tiskové zprávě. Jedním z dalších témat je pravidelné čtvrtletní shrnutí stížností a dotazů spotřebitelů.

ČTÚ v monitorovací zprávě také upozorňuje na problematické situace, ke kterým může dojít ve chvíli, kdy klient uzavírá smlouvu na kamenné pobočce. Stručně doporučuje, jak se takovým situacím vyvarovat.

Celkově pak ČTÚ za II. čtvrtletí 2020 evidoval 498 stížností účastníků/uživatelů, což je mírný pokles oproti předchozímu období. Nezanedbatelnou část stížností tentokrát tvořili firemní zákazníci, kteří předčasně ukončili smlouvu o poskytování služeb v mylném domnění, že se snížení, resp. zákaz uplatnění sankcí za předčasné ukončení smlouvy platný od 1. 4. 2020, účinností novely zákona o elektronických komunikacích, týká všech účastníků bez rozdílu. Jak jsme již i prostřednictvím např. květnové monitorovací zprávy informovali, uvedená změna se netýká firemních zákazníků, nýbrž pouze spotřebitelů a podnikajících fyzických osob.

Srpnová monitorovací zpráva je k dispozici na webových stránkách ČTÚ zde.

 

Tiskové oddělení ČTÚ

Top