TISKOVÁ ZPRÁVA: O držitele poštovní licence se uchází jen Česká pošta

Praha, 17. 05. 2021 – V sídle Českého telekomunikačního úřadu proběhlo dne 17. 05. 2022 otevírání obálky se žádostí do výběrového řízení na držitele poštovní licence pro období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024. Jediným subjektem, který do výběrového řízení v řádném termínu do 11. 05. 2022 zaslal žádost, je Česká pošta, s.p., tedy současný držitel poštovní licence.

Úřad po ověření konstatoval, že podaná žádost splnila všechny formální náležitosti. Byla proto postoupena komisi k posouzení a hodnocení podle podmínek vyhlášení výběrového řízení. Úřad předpokládá, že činnost hodnoticí komise by mohla být ukončena do konce června 2022. Úkonu otevírání obálek byl přítomen notář, který osvědčil řádný postup při otevírání obálek v rámci výběrového řízení.

Podrobnosti k vyhlášení a průběhu výběrového řízení lze nalézt na stránkách Úřadu zde.

 

Za tiskové oddělení 
Českého telekomunikačního úřadu 
Tereza Meravá 

Top