TISKOVÁ ZPRÁVA: O veřejnou konzultaci analýzy velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám byl velký zájem

Praha, 26. 10. 2021 – Český telekomunikační úřad po výzvách směrem k veřejnosti i k odbornému sektoru obdržel ve veřejné konzultaci neobvykle mnoho stanovisek, připomínek, reakcí a podnětů k návrhu Analýzy velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám. Tyto reakce Úřad postupně zpřístupňuje na webových stránkách úřadu zde. Připomínky budou vypořádány do 9. listopadu 2021. Pouze jednotky stanovisek ze všech obdržených byly negativní. Vyjádřily se např. i spotřebitelské asociace. Za všechny připomínky a podněty Český telekomunikační úřad děkuje.

V rámci veřejné konzultace obdržel Úřad téměř 160 vyjádření. Kromě třech mobilních síťových operátorů se vyjádřily i čtyři asociace sdružující virtuální operátory působící v ČR a mezinárodní organizace MVNO Europe. Názory k výsledkům analýzy za spotřebitele prezentovaly tři spotřebitelské organizace – Sdružení českých spotřebitelů, z.ú., Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. a dTest, o.p.s. Svoje vyjádření zaslalo Úřadu také 148 ostatních operátorů, pro které má možnost poskytovat mobilní služby zásadní dopad do portfolia jimi nabízených služeb.

„Takto efektivně využitou veřejnou konzultaci, tolik podnětů, stanovisek a připomínek jsme ještě nikdy neměli. Mimo jiné se nám ozvaly i spotřebitelské organizace, což nás velice těší.  Dokazuje to, že jde o skutečně významné téma napříč celým trhem. Budeme doufat, že i Evropská komise bude mít na nutnost regulace stejný názor jako my,“ uvedla Hana Továrková, předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu.

Návrh opatření obecné povahy analýzy relevantního trhu č. A/3/xx.2021-x, trhu č. – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám potvrdil dosavadní závěr Úřadu, že tento trh je vhodný pro ex ante regulaci. V rámci analýzy byla shledána společná významná tržní síla mobilních operátorů a navržena nápravná opatření. Nejdůležitějším nápravným opatřením, které analýza navrhuje, je povinnost umožnit přístup k velkoobchodním mobilním službám virtuálním operátorům, a to za cenu, která jim umožní replikovat nabídky mobilních síťových operátorů a soutěžit s nimi na trhu. Opatření jsou navrhována pro všechny tři mobilní síťové operátory – O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s., a to do roku 2026. 

Za tiskové oddělení 
Českého telekomunikačního úřadu 
Tereza Meravá 

Top