TISKOVÁ ZPRÁVA: První krok k využití milimetrových vln pro sítě 5G

Praha 16. října 2020 – Rada ČTÚ na svém jednání tento týden přijala opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra pro pásmo 24,25–27,5 GHz.

Opatření stanoví základní technické podmínky a způsob autorizace prvního pásma milimetrových vln určeného pro sítě 5G, což je nezbytná podmínka pro ověření příležitostí jeho budoucího komerčního využití. Úsek pásma o šířce 1 GHz ČTÚ prozatím s ohledem na závěry veřejné konzultace a poznatky z jednání se zástupci sektoru zpřístupňuje k využití na základě individuálního oprávnění k experimentálnímu provozu.

ČTÚ k tomuto kroku přistoupil i s vědomím toho, že na trhu teprve vzniká nabídka zařízení 5G a reálně zatím neexistuje poptávka po nových službách v tomto pásmu.

K upřesnění podmínek pro komerční využití přistoupí ČTÚ na základě poznatků z experimentálního využití pásma, optimalizace plánovacích mechanismů a výsledku projednávání návrhů evropských technicko–regulačních opatření k zajištění vzájemné koexistence sítí.

Vývoj v uvedených oblastech ČTÚ sleduje a vyhodnotí v závěru 1. pololetí 2021.

Opatření obecné povahy je zveřejněno na webových stránkách Úřadu.

Tiskové oddělení

Českého telekomunikačního úřadu

Top