TISKOVÁ ZPRÁVA: Rada ČTÚ podpořila přesnou lokalizaci u tísňových volání z mobilních sítí

Praha, 5. června 2020 – Rada Českého telekomunikačního úřadu schválila dne 2. června 2020 opatření obecné povahy č. SP/3/06.2020-8, kterým v síťovém plánu signalizace veřejných komunikačních sítí upravila podmínky pro možné nasazení funkcionality tzv. AML (Advanced Mobile Location) pro přesnější lokalizaci volajícího na tísňové linky z mobilních přístrojů s operačními systémy Android a iOS.

Tato úprava byla připravena na základě diskuze o potřebách provozovatelů center tísňového volání a podnikatelů v elektronických komunikacích. Nově implementuje možnost zahájení spojení s tísňovou linkou prostřednictvím tzv. Emergency Call Setup, tedy sestavení hovoru na tísňovou linku s využitím funkcionality operačního systému mobilního přístroje a analýzy vytáčeného čísla. Pokud mobilní přístroj rozpozná, že uživatel zadal číslo tísňového volání, identifikuje a sestaví spojení na volanou tísňovou linku s využitím zvláštního prioritizovaného kanálu.

Opatření, jehož přípravu ČTÚ konzultoval s dotčenými subjekty, bylo zveřejněno dne 3. června 2020 v částce 06/2020 Telekomunikačního věstníku a nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho uveřejnění.  

Tiskové oddělení
Českého telekomunikačního úřadu

Soubory ke stažení
Top