TISKOVÁ ZPRÁVA: Rada ČTÚ rozhodla: ČTÚ nyní neuloží dočasná regulační opatření na velkoobchodním mobilním trhu


Praha, 08. 04. 2022 – Český telekomunikační úřad nevydá opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2022-x, ukládající dočasná regulační opatření na velkoobchodním trhu. Členové Rady ČTÚ o tom rozhodli v hlasování poměrem 3 ku 2 na čtvrtečním zasedání.

Rada Českého telekomunikačního úřadu se seznámila s výsledky veřejné konzultace návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2022-x, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám, ve kterém byla navržena dočasná regulační opatření na velkoobchodním trhu. Vyjma třech síťových operátorů se Úřadu dostalo masivní podpory v názoru, že trh je třeba regulovat. ČTÚ k dočasné regulaci zamýšlel využít §131 zákona o elektronických komunikacích, který v odstavci 5 umožňuje Úřadu v případě naléhavé potřeby jednat v zájmu ochrany hospodářské soutěže a ochrany zájmů uživatelů přijmout dočasné opatření i bez posvěcení Evropské komise. Rada ČTÚ nyní rozhodla, že tento postup nevyužije.

K záležitosti Český telekomunikační úřad obdržel i nesouhlasný dopis Evropské komise, ve kterém byl prezentován odlišný právní výklad, než zastává ČTÚ, dále pak nesouhlasné stanovisko ÚOHS.  Externí experti varovali, že nevyužití výše uvedeného postupu může vést k dalšímu zhoršení situace na trhu.
Evropská komise mj. stále tvrdí, že struktura českého trhu nepodporuje závěry ČTÚ o kolektivní významné tržní síle a že stejných nebo podobných výsledků, kterých chtěl ČTÚ dosáhnout prostřednictvím dočasných opatření, bude dosaženo prostřednictvím již uložených povinností v rámci aukce kmitočtů pro sítě 5G. Argumenty ohledně toho, že je třeba překlenout krizové období do tohoto očekávaného účinku vzhledem k existenčnímu ohrožení virtuálních operátorů, nebere Evropská komise v potaz. EK nikterak nezohledňuje ani některé závěry BEREC, které mj. říkají, že český mobilní trh není efektivně konkurenčním trhem a že na něm existují významná tržní selhání.

Český telekomunikační úřad stále chce přispět k lepší konkurenci na českém mobilním telekomunikačním trhu.  V tuto chvíli je ovšem v tomto záměru omezen Evropskou komisí i odmítavým stanoviskem ÚOHS. Rada vyzvala úřad k postupu podle § 131 odst. 2, přestože jeho výsledek je bohužel vzhledem k postoji Evropské komise nejistý.

Top