TISKOVÁ ZPRÁVA: Stanovisko ČTÚ ke stížnosti operátora O2 k Evropské komisi na podmínky připravované aukce 5G

Praha, 22. července 2020 – ČTK dnes informovala o podané stížnosti společnosti O2 směrem k Evropské komisi, týkající se podmínek aukce 5G, připravované Českým telekomunikačním úřadem.

Český telekomunikační úřad v současné době vypořádává všechny připomínky obdržené k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz. Nejzazší termín pro jejich vypořádání je 7. srpna, tudíž se Úřad v této fázi nebude k žádným ze vznesených připomínek vyjadřovat.

O zmiňované stížnosti společnosti O2 nebyl Úřad ze strany Evropské komise doposud informován a nemůže se k ní tedy v současné době vyjádřit.

Tiskové oddělení
Českého telekomunikačního úřadu

Top