TISKOVÁ ZPRÁVA: VPortal má nový modul Pevné služby. Ukáže internet v pevném místě i jeho rychlosti

Praha, 04. 12. 2023 – K 1. 12. 2023 byla spuštěna nová verze Vizualizačního Portálu telekomunikačních služeb, tzv. VPortalu. VPortal představuje komplexní vizualizační nástroj, který slouží uživatelům pro porovnávání kvality telekomunikačních služeb na území České republiky. Je členěn do jednotlivých modulů podle typu služeb. S novou verzí došlo k rozšíření modulů o modul „Pevné služby“. Zobrazuje dostupné připojení, umožňující poskytování služby přístupu k internetu v pevném místě. Kromě toho ukazuje i výsledky uživatelských měření rychlostí internetu nástrojem NetTest. Aktuálně tedy VPortal nabízí pět modulů – Mobilní služby, Pevné služby, Rozhlasové služby, Televizní služby a Rozvojová kritéria.

Modul „Pevné služby“ zobrazuje informace o disponibilních přípojkách ze zeměpisného sběru dat a zobrazuje je přehlednou formou tak, aby uživateli umožnil získat informace o dostupnosti pokrytí připojení. Uživatel portálu tak může zjistit, jaké služby jsou u něj dostupné, na jakých technologiích a s jakým rychlostním profilem. Nutno podotknout, že se jedná o statická data odrážející stav pokrytí k 31. 12. příslušného roku uvedeného v informačním panelu.Informace o disponibilních přípojkách pochází od podnikatelů, které dané přípojky/infrastrukturu zajišťují, tyto subjekty nemusí však vždy být totožní s maloobchodními poskytovateli přístupu k internetu. Např. na přípojkách společnosti CETIN nabízí služby hned několik poskytovatelů. U všech modulů byl nově přidán panel „Informace na kliknutí“ umístěný v pravé části mapy, který umožňuje zobrazení informací k danému adresnímu místu či jiné oblasti. Dále u všech modulů při výběru konkrétního adresního místa v panelu „Informace na kliknutí“ v záložce „Adresní místa“ došlo k propojení se srovnávacím nástrojem ČTÚ, pomocí něhož se v případě modulu Pevné služby a Televizní služby rovnou dostaneme na stránku srovnávacího nástroje s již předvyplněnou adresou adresního místa zobrazeného na mapě VPortalu.

Tereza Meravá
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Top