TISKOVÉ SDĚLENÍ Předsedkyně Rady ČTÚ po jednání s ministrem průmyslu a obchodu

Praha, 06. 05. 2022 – Dne 06. 05. 2022 se na Českém telekomunikačním úřadě uskutečnilo jednání ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely s Radou Českého telekomunikačního úřadu. Český telekomunikační úřad dlouhodobě žádal o tuto schůzku z důvodu seznámení ministra s důležitými otázkami a problematikami. Předsedkyně Rady ČTÚ Hana Továrková se po skončení krátké schůzky ohrazuje vůči průběhu jednání.

 „Byli jsme připraveni pana ministra podrobněji seznámit s naší agendou a některými aktuálními otázkami a problémy, které trápí český telekomunikační trh, včetně návrhů jejich řešení. Nečekali jsme, že schůzka bude trvat několik minut, během kterých nebudeme vůbec puštěni ke slovu. Bohužel konstruktivní debata, na kterou jsme byli připraveni, neproběhla a pan ministr více méně jen zopakoval neurčitou nespokojenost bez konkrétních argumentů, jejichž pravdivost by bylo možno doložit. Nedomníváme se, že by takové jednání vedlo k možným pozitivním změnám na českém telekomunikačním trhu, například ve smyslu žádoucího zlevnění mobilních dat,“ uvedla Továrková.

 

Za tiskové oddělení 
Českého telekomunikačního úřadu 
Tereza Meravá 

Top