Úřad ověřil plnění závazků z aukce 4G. Splněno, některá „ale“ však zůstávají

Praha, 08. 11. 2021 - Český telekomunikační úřad měřením ověřil splnění rozvojových kritérií týkajících se pokrytí dálnic, rychlostních komunikací a železničních koridorů, k jejichž splnění se v roce 2014 zavázali operátoři, úspěšní ve výběrovém řízení na volné kmitočty pro sítě LTE v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz.  Operátoři své závazky splnili. Problém nicméně přetrvává se signálem uvnitř železničních vozů.

Z naměřených výsledků pokrytí je zřejmé, že všichni tři síťoví mobilní operátoři v době měření splňovali podmínky rozvojových kritérií pro pokrytí železničních koridorů, tedy bylo dosaženo 80% úrovně pokrytí. Problém přetrvává se signálem uvnitř železničních vozů. Nejvhodnějším řešením, které ČTÚ dlouhodobě prosazuje, by byla jednoznačně instalace tzv. opakovačů v železničních vozech.

U pokrytí dálnic a rychlostních komunikací byly rovněž splněny podmínky rozvojových kritérií, bylo dosaženo úrovně pokrytí více než 90 % u všech komunikací.

"Jsme si vědomi toho, že naprostá většina operátorů splnila závazky minimálním možným způsobem a že vzhledem k překotnému vývoji telekomunikačního trhu už dnes dřívější kritéria mohou být vnímána jako nedostatečná. V aukci 5G byla kritéria nastavena přísněji", uvedla předsedkyně Rady ČTÚ Hana Továrková. 

Pro prezentaci a vizualizaci výsledků byly naměřené hodnoty zpracovány v aplikaci, která je veřejná a dostupná na stránkách: https://qos.ctu.cz/.

Výsledky kontroly přehledně naleznete zde Kontrola a měření | Český telekomunikační úřad (ctu.cz)

Za tiskové oddělení
Českého telekomunikačního úřadu
Tereza Meravá

Top