Vyjádření Českého telekomunikačního úřadu k nově zveřejněným formulářům oznamování podnikání

Český telekomunikační úřad se omlouvá za zpoždění při zpřístupnění formuláře k oznamování podnikání (naleznete zde: https://www.ctu.cz/formulare) v jeho stávající kritizované podobě. Úřad si je vědom, že tato podoba formuláře není zcela optimální a je zatížena určitými nedostatky, které znesnadňují uživatelům jeho bezproblémové vyplnění.

Úřad byl veden snahou naplnit včas požadavky vyplývající z transpoziční novely zákona o elektronických komunikacích, aniž by měl k dispozici všechny potřebné nástroje pro zajištění plnohodnotné formy digitální komunikace s veřejností.

Úpravy vedoucí k umožnění elektronické identifikace i maximální využití státem již vlastněných informací budou postupně zaváděny. Pro Úřad je přechod na digitální komunikaci jednou z priorit. I přes výše uvedené nedostatky Úřad v současné době nezaznamenal zásadní problémy s dostupností formuláře, podnikatelé se na Úřad neobrací ve zvýšené míře s dotazy či stížností v této věci.

Úřad je připraven jak při oznamování podnikaní, tak při plnění povinnosti „přeoznámení“, vyplývající z přechodného ustanovení zákona o elektronických komunikacích, všechny problémy s podnikateli řešit a poskytnout jim podporu, pomoc a radu. Úřad současně připravuje i návodné a edukativní materiály, které podnikatelům vyplňování formuláře usnadní. Uvítá přitom konstruktivní podněty a náměty.

 

 

Top