VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2022-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací

Český telekomunikační úřad zpracoval podle § 108 odst. 1 písm. b)  zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 86 odst. 3 návrh opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2022-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/4/12.2015-7, č. OOP/4/02.2019-2 a č. OOP/4/10.2021-10.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. a) zákona o elektronických komunikacích se návrh opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2022-Y předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou obdržené připomínky vypořádány a jejich vypořádání zveřejněno.

 

   čj. ČTÚ-32 341/2022-611
odbor ekonomické regulace

 

Diskuse je uzavřena.

Připomínky uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 a 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

Ostatní obdržená stanoviska, připomínky a názory:

Soubory ke stažení
Top