VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o ceně ve věci uložení povinností souvisejících s regulací cen podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 1 – „Velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě“

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 51 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), na základě analýzy relevantního trhu č. 1 – „Velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě“ návrh rozhodnutí o ceně k uložení povinností společnosti CETIN a.s.

Výsledky analýzy Úřad uveřejnil dne 26. července 2023 v částce 3/2023 Telekomunikačního věstníku jako opatření obecné povahy č. A/1/07.2023-2.

V souladu s ustanovením § 130 odst. 1 písm. a) Zákona se návrh rozhodnutí předkládá k veřejné konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze podle § 130 odst. 6 Zákona uplatnit do 30 dnů ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace Úřad obdržené připomínky vypořádá a dokončí správní řízení.

čj. ČTÚ-33 714/2023-611
odbor ekonomické regulace

Soubory ke stažení
Top