Změna poskytovatele internetu krok za krokem

Transpozicí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972, tzv. Evropského kodexu pro elektronické komunikace, byla do zákona o elektronických komunikacích začleněna právní úprava změny poskytovatele služby přístupu k internetu. Český telekomunikační úřad připravil grafický návod se stručným popisem jednotlivých kroků a s možností zjištění dalších podrobnějších informací. Návod poradí účastníkům služeb, kteří chtějí změnit svého dosavadního poskytovatele, jakým způsobem postupovat, aby tento proces proběhl úspěšně a bez komplikací.

Top