Změna termínu konání workshopu k návrhu postupu při přezkumu dílčí služby přiměřeného přístupu k internetu v rámci univerzální služby

Český telekomunikační úřad v monitorovací zprávě č. 8/2021 vydané dne 19. srpna 2021 informoval o konání workshopu k návrhu postupu při přezkumu dílčí služby přiměřeného přístupu k internetu v rámci univerzální služby. Workshop se měl konat 15. září 2021.  Z organizačních důvodů se akce v avizovaném termínu neuskuteční, její konání je nově naplánováno na úterý 5. října 2021. Pozvánku na workshop s příslušnými podkladovými materiály zašle Úřad jako obvykle s dostatečným časovým předstihem, a to prostřednictvím jednotlivých asociací.

Top