Regulace mezinárodního roamingu

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012, o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v EU, ve znění pozdějších předpisů, přineslo obyvatelům členských států EU a ostatních zemí EHP (Lichtenštejnsko, Norsko a Island) možnost využívat mobilní služby na cestách v zemích EHP za domácích podmínek, když od 15. června 2017 byly zrušeny příplatky za využívání roamingu v rámci EU.

Od uvedeného data jsou odchozí regulovaná roamingová volání, SMS a spotřebovaná data účtována za ceny jako v ČR, přičemž za domácí ceny volání a SMS se považují ceny za volání a posílání SMS do jiných sítí v rámci ČR. Cestující si i nadále musí dávat pozor na služby s přidanou hodnotou, které bývají obvykle spojeny s čísly začínajícími 9 (tzv. prémiová volání a SMS), domácí podmínky se u všech poskytovatelů roamingu také automaticky nevztahují na volání na „bezplatné linky“ (typicky 800, 0800, atd.).

Podrobnější pravidla k využívání roamingu, včetně tzv. „politiky přiměřeného používání“ v souladu s čl. 6b nařízení (týkající se zejména přiměřené spotřeby datových služeb) a podmínek pro „udržitelnost zrušení maloobchodních příplatků za roaming“ v souladu s čl. 6c nařízení (možnost účtovat příplatky v krajním případě za přísně stanovených podmínek) upravuje prováděcí nařízení Evropské komise (EU) 2016/2286 a příslušné pokyny sdružení BEREC pro maloobchodní roaming (BoR (17)56 i s pracovním překladem do češtiny), které také slouží k vysvětlení ostatních ustanovení nařízení (např. o transparentnosti při poskytování roamingu). Pravidla pro velkoobchodní poskytování roamingových služeb (poskytovatelé roamingu vůči sobě navzájem) stanovené vysvětlují pokyny sdružení BEREC k velkoobchodnímu roamingu (BoR (17)114, pouze v anglickém jazyce).

Další informace

Seznam pokynů sdružení BEREC
Seznam nařízení EU
Odpovědi na časté dotazy k roamingu (internetová stránka EU)

Top