Srovnávací přehled o aktuálních cenách mezinárodního roamingu

V roce 2007 bylo přijato Nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu č. 717/2007, později pozměněné nařízením o roamingu č. 544/2009. V roce 2012 bylo přijato třetí nařízení o roamingu č. 531/2012, jehož novelizace z roku 2015 v podobě nařízení č. 2015/2120 stanovila povinnost operátorů účtovat v období od 30. dubna 2016 do 14. června 2017 za spotřebu roamingových hlasových, SMS a datových služeb cenu za vnitrostátní služby navýšenou maximálně o nařízením povolený příplatek. Následně od 15. června 2017 by spotřebované roamingové služby v rámci politiky přiměřeného využívání (FUP) měly být účtovány za vnitrostátní ceny, tj. bez příplatku. Roamingová regulace je uplatňována v zemích Evropské unie a na Islandu, v Lichtenštejnsku a v Norsku.

V návaznosti na novelizaci nařízení o roamingu v roce 2015 a na vydání Prováděcího nařízení Evropské komise ze dne 15. prosince 2016 k politice přiměřeného využívání a metodologii posuzování udržitelnosti připravilo sdružení BEREC Pokyny pro implementaci nařízení a prováděcího nařízení. ČTÚ zveřejňuje jeho pracovní a neoficiální překlad do českého jazyka, včetně přílohy.

Následující přehled uvádí aktuálně nabízené tarify jednotlivými mobilními síťovými operátory pro tarifní zákazníky a zákazníky s předplacenou kartou.

T-Mobile Czech Republic a.s.

Pro tarifní zákazníky a Twist zákazníky

O2 Czech Republic a.s.

Pro tarifní zákazníky a zákazníky s předplacenou O2 kartou

Vodafone Czech Republic a.s.

Pro tarifní zákazníky a zákazníky s předplacenou kartou
Soubory ke stažení
Top